OBSERVERA att våra ordinarie månadsmöten är flyttade till
ONSDAGAR och startar KLOCKAN 18.45!
Naturhistoriska museet kommer att fortsätta åtminstone på våren med eget program på torsdagar och för att dels undvika krockar dels att utöka programutbudet på museet beslöt styrelsen att flytta våra möten till onsdagar. Önskemål har också framförts att senarelägga starten på själva föredraget något. Den som kommer tidigare kan ägna kvarten åt bokköp och mingel.

Program april - augusti 2017

 

Onsdag 19 april kl 18.45
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Mats Lindqvist: Vägarna och faunan - dödsfällor, habitat och barriärer
Vägsystemet är idag mycket omfattande och trafiken på det likaså. Vägarna påverkar vår fauna på en rad sätt. Ibland oväntade. Många djur slutar sina dagar överkörda på en vägbana, andra trivs och frodas i infrastrukturen, t ex en bipopulation som gräver ut sina bohål i en slänt. Vissa djur jagar utefter vägrenarna, andra får svårt att röra sig i landskapet där barriärer skapar isolerade områden. Viltolyckor är en konsekvens av detta. Samtidigt som det byggs många vägar finns en ständig diskussion om utformningen av dessa; det byggs passager för grodor och älgar, det röjs för insekter och byggs hotell för ormar. Mycket av detta är nog inte känt för den bredare allmänheten. Om allt detta berättar Mats Lindqvist, miljöspecialist/vägekolog på Trafikverket.
Vi avslutar kvällen med te och smörgås.

 

Onsdag 17 maj kl 18.45
Naturhistoriska museets föreläsningssal
Djuren i Eriksbergs viltpark samt traditionellt majprogram
Vi får en introduktion till sommarens planerade utfärd till Eriksbergs viltpark i Blekinge, förhoppningsvis av Per-Arne Olsson. Årets stipendiater kommer att motta diplom och presentera sina arbeten. Dessutom finns det kanske något nytt på museet att visa.
Kvällen avslutas som brukligt är i maj med en förstärkt eftersits.

 

 


Lördag 3 juni kl 11.00
Naturhistoriska museet
Svensk dagfjärilsövervakning
Hur står det till med dagfjärilarna? Det har Svensk dagfjärilsövervakning koll på genom sitt nät av fjärilsövervakare. Kanske vill du också vara med och räkna fjärilar? Först får vi information av Lars Pettersson om dagfjärilar och hur övervakningen går till. Därefter går vi ut till någon lämplig fjärilslokal och ser vad som flyger. Samling i Naturhistoriska museets entré.
Samarrangemang med Västsvenska EntomologKlubben.

Lördag 8 juli
Jönköpings fågelmuseum och Smålands Taberg
Vi gör en endagsutflykt med samåkning i egna bilar. Fågelmuseet är ett litet och ovanligt museum i Jönköpings Stadspark. Vi finner det i en vacker tegelröd byggnad från 1914. Här finns en fantastisk samling fåglar och ägg. De flesta är monterade från slutet av 1800-talet fram till 1910. Sedan åker vi och fikar/äter på Småland Taberg. I caféet serveras både mat och fika, detta i en fantastisk miljö med utsikt från Tabergstoppen.
Information och anmälan: Tommy Blandin 0727 09 51 90. Senast 1 juli!

 

Lördag-söndag 5-6 augusti
Planer på en tvådagarstur till Blekinge och Eriksbergs viltpark
Om det finns intresse planerar vi att göra en tvådagarstur med egna bilar. Eriksbergs viltpark ligger i Blekinge mellan Karlshamn och Ronneby. I safariparken finns fritt strövande visenter, hjortar, vildsvin och mufflonfår. Information kommer att ges på vårt möte 17 maj. Läs också mer på www.eriksberg.nu! En lyxig möjlighet är att bo på anläggningen. Entré till safariparken, logi, 3-rätters middag och frukostbuffé kostar 2065 kr/person. En billigare variant är vandrarhem i Karlshamn, ca 14 km från Eriksberg. Enkelrum med frukost kostar 455 kr. Entré till safariparken 180 kr. Subventionerat pris för eventuella guidningar i parken.
Information och intresseanmälan: Kerstin Lithander, tel. 0709 47 69 96. Senast 31 maj!

       

GÖTEBORGS BIOLOGISKA FÖRENING
Göteborgs Naturhistoriska Museum
Box 7283, 402 35 GÖTEBORG
Pg 43864-8
e-post: info@biologiskaforeningen.se

Bokhörnan
Föreningens bokhörna på Naturhistoriska museet finns på översta våningen alldeles ovanför spiraltrappan. Böckerna på hyllorna är som tidigare uppställda ämnesvis, såsom anges på små skyltar. Delar av sortimentet håller mycket hög kvalitet så ett besök rekommenderas! Bland annat kan man göra fynd av väldigt fina barnböcker.
Ta en eller flera böcker och ge ett valfritt bidrag till föreningen!
De insamlade medlen bekostar bl a tryckningen av museets årstryck.

VÄLKOMNA!
 


 

Åter till startsidan